Pozostałe działy:

Barometr biopaliwowy 2013

Niniejsze wydanie biuletynu biopaliwowego jest publikowane w krytycznym momencie, w przededniu głosowania nad kolejną Dyrektywą UE, która nada kształt strategii rozwoju wykorzystywania biopaliw w transporcie.

Prawodawstwo unijne powinno stanowić impuls dla państw członkowskich zobowiązując ich do ustalenia nowych wytycznych w zakresie ekologicznego wykorzystania biopaliw. Po dwóch latach stagnacji spowodowanej wiążącymi kryteriami rozwoju zrównoważonego, celem jest przywrócenie trendu wzrostowego w sektorze biopaliw.

Dokument w wersji pdf dostępny jest tutaj.