Jesteś w: INFORMACJE
Pozostałe działy:

BIOjubileusz na Politechnice Warszawskiej

Instytut Biotechnologii Wydziału Chemicznego PW, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Herbion” oraz Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza” organizują obchody 5‑lecia istnienia kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym i prawie ćwierćwiecza (23‑lecia) na Politechnice Warszawskiej.

Kierunek Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej istnieje od roku akademickiego 1989/90 w ramach Międzywydziałowego Studium Biotechnologii, które wspólnie tworzyły Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Wydział Chemiczny. W 2002 Rektor PW utworzył jednostkę organizacyjną realizującą wspólne przedsięwzięcie dydaktyczne, naukowe i organizacyjne tych trzech Wydziałów – Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii (MCB) Politechniki Warszawskiej. Od 1 października 2008 roku organizacja i koordynacja kształcenia na kierunku studiów Biotechnologia należy do zadań utworzonego Instytutu Biotechnologii Wydziału Chemicznego.

Honorowy patronat nad „BIOjubileuszem” roztacza Dziekan Wydziału Chemicznego, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka. Platforma wiedzy biotechnologia.iztech.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

RAMOWY PROGRAM BIOJUBILEUSZU

CZAS: 30.09.2013–12.10.2013

MIEJSCE: Budynki Wydziału Chemicznego PW, teren PW przy fontannie, Aula Fizyki

WYDARZENIA:

  • Sesja naukowa „Biotechnologia dziś i jutro”,
  • Sesja wspomnieniowa „Czwarty wymiar biotechnologii”,
  • Sesja posterowa doktorantów,
  • Wręczenie statuetek za szczególny wkład w rozwój kierunku Biotechnologia na PW
  • Warsztaty i wykłady dla licealistów;
  • Piknik Biotechnologa wraz z pokazami Kół Naukowych,
  • Wystawa zdjęć –wernisaż,
  • Konkurs dla dzieci oraz konkurs fotograficzny,
  • Bal Absolwentów.

Więcej informacji na temat BIOjubileuszu znaleźć można pod adresem: http://biojubileusz.edu.pl/