Pozostałe działy:

geny

30.12.2013
Streptococcus pneumoniae to bakterie powszechnie zasiedlające ludzkie drogi nosowe. Są to zwykle nieszkodliwe mikroorganizmy, jednak po przemieszczeniu w inne rejony naszego organizmu mogą powodować ogromne zagrożenia, takie jak zapalenie płuc (główna przyczyna zgonów wśród dzieci).
24.11.2013
Naukowcy z Joint Genome Institute w Berkeley przeprowadzili eksperyment, w którym manipulując materiałem genetycznym myszy doprowadzili do zmian w kształcie ich czaszek. Specjaliści twierdzą, że wyniki badań będzie można odnieść do ludzi i mają nadzieję, że pozwolą w przyszłości korygować wady ludzkiej twarzoczaszki.
04.10.2013
Zajmująca się genetyką firma z USA 23andMe opatentowała narzędzie analityczne, które pozwala na wybranie cech genetycznych przyszłego potomstwa. Firma wydała oświadczenie, w którym deklaruje, że będzie używać tego narzędzia jedynie do przewidywania, jakie geny będzie miało potomstwo od konkretnych rodziców.
20.09.2013
Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez Minou Nowrousian z Ruhr-Universität Bochum (RUB) zsekwencjonował genom Pyronema confluens, zamykając tym samym lukę na genetycznej mapie królestwa grzybów. Zespół z Niemiec, Hiszpanii i USA opublikował swoje badania w PLoS Genetics.