Jesteś w: INFORMACJE
Pozostałe działy:

II edycja Akcji "Od laika do przyrodnika"

Akcja "Od laika do przyrodnika" kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu zainteresowanie ich naukami przyrodniczymi, zapoznanie z pracą w laboratoriach podczas części praktycznych, a także zachęcenie do samodzielnej nauki i kreatywności poprzez udział w konkursie. Jest to II edycja Akcji "Od laika do przyrodnika", do której zorganizowania zachęcił sukces poprzedniej edycji. O tym jak wyglądała pierwsza edycja akcji przeczytać można tutaj.

Nad organizacją czuwają członkowie Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Operon” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Akcja ma również na celu promocję kierunków przyrodniczych oraz promocję Uczelni  jako atrakcyjnego miejsca dalszej edukacji uczestników.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej www.knsboperon.pl lub mailowo kontaktując się z Przemysławem Piotrem Olejnikiem (ppolejnik@gmail.com) albo Natalią Mazurkiewicz (nataliamazurkiewicz15@wp.pl).

Szacuje się, że w warsztatach udział weźmie 500 uczniów, w wykładach otwartych 1400, natomiast w konkursie minimum 25 szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w ramach akcji gościć będziemy co najmniej 2000 osób.

Warsztaty "Od laika do przyrodnika"

Warsztaty "Od laika do przyrodnika" umożliwiają uczniom liceów zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt i mikrobiologii oraz mają zainteresować  ich wybraniem studiów przyrodniczych w przyszłości. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez członków Koła pod nadzorem pracowników naukowych katedr, w których się odbywają.

Warsztaty trwają około 5 godzin zegarowych i obejmują wykład wprowadzający, ćwiczenia praktyczne (z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt i mikrobiologii) w salach laboratoryjnych jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego oraz zwiedzanie laboratoriów Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności.

Warsztaty odbywać się będą średnio 2 razy w miesiącu w terminach dopasowanych do dostępności sal laboratoryjnych jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz do życzenia uczestników

Wykłady otwarte "Od laika do przyrodnika"

Wykłady otwarte "Od laika do przyrodnika"  mają na celu poszerzenie horyzontów uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także ich rozwój naukowy w zakresie nauk przyrodniczych. W każdym z terminów licealiści będą mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów z różnych dziedzin związanych z biotechnologią. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów między innymi: dr hab. Michała Jasińskiego, prof. nadzw.; prof. dra hab. Andrzeja Wojciechowskiego; prof. dr hab. Grażyny Lewandowicz, czy dr hab. Anny Sip.

Wykłady odbywać się będą średnio raz na miesiąc, w następujących terminach: 11 października i 15 listopada 2013r. oraz 16 stycznia, 14 lutego, 7 marca, 11 kwietnia, 9 maja i 6 czerwca 2014r. w sali wykładowej budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu.

Konkurs "Od laika do przyrodnika"

Konkurs "Od laika do przyrodnika” będzie składał się z dwóch zasadniczych części: sprawdzającej wiedzę z zakresu biochemii i biologii molekularnej oraz  artystycznej „Biotechnologia z humorem.” Celem głównym konkursu jest wyłonienie najlepszego filmiku w części artystycznej  oraz wyłonienie najlepszej osoby w części sprawdzającej wiedzę.

Dodatkowo konkurs będzie miał swój udział w kształtowaniu wrażliwości estetycznej oraz rozwijaniu aktywności twórczej młodzieży ponadgimnazjalnej, poszerzaniu wiedzy młodzieży w zakresie biochemii i biologii molekularnej oraz rozwoju ich relacji i umiejętności pracy w grupie.

Część sprawdzająca wiedzę będzie się składała z trzech etapów, natomiast część artystyczna z dwóch. Obie części będą rozstrzygnięte na Gali konkursu, która odbędzie się 14.03.2013r. Każda z części będzie oceniana przez niezależną komisję, w skład której będą wchodzić pracownicy naukowi ze stopniem naukowym minimum doktora , a także przedstawiciel organizatora. W konkursie będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody, takie jak indeks na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, czy "3 dni z życia studenta" - czyli 3-dniowe zaproszenie na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i uczestnictwo w zajęciach razem ze studentami jak i w specjalnie przygotowanych na ten cel.

Program konkursu

Część sprawdzająca wiedzę z zakresu biochemii i biologii molekularnej:

  • do 8 listopada 2013r. - rejestracja szkół;
  • 6 grudzień 2013r. - pierwszy etap konkursu;
  • 14 marca 2014r. - drugi i trzeci etap konkursu oraz Gala konkursu.

 

Część konkursowa na film "Biotechnologia z humorem":

  • do 29 listopada 2013r. - rejestracja uczestników;
  • do 1 lutego 2014r. - przesłanie organizatorowi gotowych filmów;
  • do 28 lutego 2014r. - ogłoszenie wyników
  • 14 marca 2014r. - Gala konkursu.

 

Więcej informacji na stronie www.knsboperon.pl. Platforma wiedzy biotechnologia.iztech.pl jest patronem medialnym akcji "Od laika do przyrodnika".