Pozostałe działy:

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii

"Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2020", opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej, analizuje rynek mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz informuje o korzyściach wynikających z upowszechnienia energetyki prosumenckiej. 

"Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2020" w wersji pdf dostępny tutaj.

Źródło: www.ieo.pl