Jesteś w: NAUKA
Pozostałe działy:

Lepsze wyniki pozytonowej tomografii

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) to najpopularniejsza metoda pozwalająca sprawdzić, czy pacjent leczony terapią protonową otrzymuje prawidłową dawkę. Naukowcy z UE opracowali specjalny system PET, który powinien zwiększyć dokładność pomiaru dawki protonów.
Weryfikacja terapii protonowej przy pomocy PET opiera się na kilku emiterach pozytonów generowanych w napromieniowanym obszarze. Emitery te to na przykład 11C,13N i 15O, których okres półrozpadu pozwala na badanie pacjent podczas i po napromieniowaniu przy pomocy zdjęcia PET. Uzyskane obrazy można wykorzystać do zmierzenia dostarczonej dawki. Na podstawie: © European Union, CORDIS, www.cordis.europa.eu, więcej